בטיחות וביטחון

בטיחות
בטיחות וביטחון

ממונה בטיחות מה תפקידו ומתי צריך ?

 
כל מי שעוסק בתחום התעשייה על גווניו השונים או מנהל מפעל שמייצר מוצרים כאלה ואחרים יודע היטב שיש תפקיד אחר שחייבים לאייש והוא תפקידו של הממונה על הבטיחות.