נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

קיצור שליש – רשימת הקריטריונים

succo / Pixabay

ככלל, כל אדם שבית המשפט הרשיע אותו, וגזר עליו עונש מאסר, זכאי לבחינה של שחרור מוקדם בועדת שליש. ועדת שליש הינה ועדה מקצועית, הבוחנת האם האסיר זכאי לשחרור מוקדם על תנאי. שחרור על תנאי יכול לעיתים להיות תלוי בחובות או סייגים על האסיר.

 

למי ניתנת הזכאות לבקשת קיצור שליש מתקופת המאסר

תקופת מאסר של 3-6 חודשים

כל אסיר הנשפט לתקופת מאסר שבין שלושה לשישה חודשים, וריצה שני שליש מעונשו, רשאי לפנות אל נציב בתי הסוהר, בבקשה שהאחרון יורה על שחרורו המוקדם. אמנם שחרור זה לא כולל בחובו ועדת שחרורים, אך מתנהל לפי קריטריונים דומים.

תקופת מאסר גבוהה מ6 חודשים

כל אסיר שעונשו עולה על שישה חודשים, ובתנאי שאינו מאסר עולם, אשר ריצה שני שליש מעונשו, רשאי לבקש לעלות אל מול ועדת השחרורים, בכדי שזאת תדון באפשרות לשחרור מוקדם.

חריגים לכלל זה יהיו אסירים שנגזר עליהם עונש של שנים רבות, שריצו 25 שנים מעונשם, גם אם לא עמדו במגבלת שני השלישים, רשאים לעלות בפני ועדת שחרורים מיוחדת, בכדי שתדון בבקשתם לשחרור מוקדם.

 

השיקולים להענקת הזכאות

בראש ובראשונה, תיבחן רמת המסוכנות או היעדר המסוכנות של האסיר. תחת תנאי זה יכללו בין היתר חומרת העבירה שביצע, הסיכון בפגיעה בשלום הציבור בשחרורו, והתנהגותו לאורך תקופת המאסר. בנוסף, הועדה בוחנת את עברו הפלילי של הנאשם, האם שוחרר בעברו על ידי ועדת שחרורים, מה היחס של האסיר לעבירה שביצע וכד'. לרוב, אסיר שמראה רצון לשיקום, אשר לקח צעדים משמעותיים לטובת השיקום, יגדיל את סיכוייו בעיני הועדה. לעיתים הועדה אף תבקש "תוכנית שיקום ותעסוקה" – אשר תציג את הדרך בה יטופל, במידת הצורך, האסיר בשחרורו (למשל, בעניין סמים או אלימות), כמו גם אפשרויות תעסוקה שונות, המעידות על התרחקות מהסביבה העבריינית, ועל השתלבות בקהילה.

 

התנאים וההגבלות

בכדי שתאושר הבקשה לקיצור שליש, עליו להימנע מביצוע עבירה נוספת בתקופת התנאי, שעונשה עולה על שלושה חודשי מאסר. בנוסף, האסיר או מי מטעמו להציג ערבים בביתו או במקום עבודתו, לטובת פיקוח; כתובת מגורים קבועה, שתאושר על ידי הועדה; הגבלות על תנועת האסיר בכדי להרחיק אותו מסביבה פורענית, כמו גם איזור ביצוע העבירה, לרבות איסור יציאה מהארץ; ערבות אישית וכו'. ועדת השחרורים רשאית, במידה ותחפוץ בכך, תנאים נוספים, גם לאחר שחרורו של האסיר, הכל תלוי בנסיבות המקרה.

לסיכום, המסע של האסיר לעבר השחרור המוקדם הוא ארוך, ולפעמים קשה. לא לכל אסיר מגיעה הפריבילגיה, ולעיתים לא כל האסירים מסיימים את המסע אל עבר השחרור המוקדם בהצלחה, שכן הדיונים אל מול הועדה מורכבים למדי. עורכת דין סיוון כהן מאופיינת במקצועיות, אמינות, וליווי צמוד, הכל לטובת הגעה אל היעד הנכסף, קיצור שליש ושחרור מוקדם.

קיצור שליש
קיצור שליש
אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין
פורום רופאים
איך לתבוע גופים רפואיים?

בנוף שירותי הבריאות המורכב של היום, אנשים מוצאים את עצמם מדי פעם במצבים שבהם הם עשויים להצטרך לשקול צעדים משפטיים