Uncategorized

הטרדה מינית של קטינים

כל מי שרחוק מעולם ההטרדות המיניות סבור שעבירות מין הן אקט שמתבצע על ידי עברייני מין סדרתיים או פדופילים. בפועל האמת מעט מרה יותר, משום